VAD SF SKULLE KUNNA HJÄLPA JUST ER MED

ROT-tjänster

Bygg-/Hantverkstjänster

                                                                                                                


- Bygg/Snickeri ;   

SF bygger ex. Altaner, staket mm. Lägger golv, Snickrar/lagar möbler mm. Tillverkar produkter efter önskemål mm.  


- Möbelmontering ;   

SF monterar möbler från alla leverantörer, allt från Ikea, Mio, Jysk till de lokal tillverkarna och såklart även möbler som säljs via nätet.


- Montera upp hylla, tavla mm.  ;

 SF borrar, skruvar och monterar hyllor, tavlor och vägg-/takhängda  detaljer i Ert hem oavsett om det är gips, betong eller träväggar.


- Enklare reparationer ; 

SF fixar det som sitter snett, löst och sådant som är reparationsmöjligt.


- Öppen för förslag till övriga beställningsjobb ; 

Finns det möjlighet att SF kan åta sig ett önskat arbete, så lämnas offert efter konsultation.

Målning / Tapetsering (Väggar)

                                                                                                                


- Målning (ej lackering)

SF har god erfarenhet av större husmålningsprojekt (fasadmålning).
SF målar även väggar/tak (enkla färger och mönster) inomhus.  


- Tapetsering (väggar)

SF tapetserar dina väggar efter önskemål. mönsterpassning mm.


- Öppen för förslag till övriga beställningsjobb ; 

Finns det möjlighet att SF kan åta sig ett önskat arbete, så lämnas offert efter konsultation.

RUT-tjänster

Möbelmontering mm.
                                                                                


Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden.
 • Bohaget ska ingå i kundens hushåll.

Rutavdrag ges för att

 • förflytta, montera och demontera möbler och lösöre
 • sätta upp och ta ner gardiner samt montera gardinstänger och rullgardiner. Att montera motoriserade mörkläggningsgardiner och liknande ger inte rätt till rutavdrag; arbetet kan dock ge rätt till rotavdrag, läs mer under Bygg – bygga om och bygga till (rot) Länk till annan webbplats.
 • plocka fram och ställa undan trädgårdsmöbler, studsmattor, flyttbara paviljonger, uppblåsbara pooler och liknande
 • flytta träningsredskap och hobbyredskap.

Inget avdrag ges för att

 • arbeta med fast inredning, exempelvis köks- och badrumsstommar; se dock godkända arbeten under Bygga om och bygga till Länk till annan webbplats. (rot)
 • hjälpa kunder med rådgivning och planering, till exempel hur ett hem ska organiseras eller inredas
 • arbeta med hemstajling
 • reparera möbler
 • flytta båtar, bilar och husvagnar
 • hyra och därefter montera partytält och liknande


Snöskottning 
                                                                                


Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras i nära anslutning till bostaden.

Rutavdrag ges för att

 • skotta snö på uppfarter, hus- och garagetak samt gårdsplaner
  ta bort istappar
 • röja snö, sanda och salta trottoarer om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.

Inget avdrag ges för att

 • skotta eller röja snö på gemensamma ytor och byggnader i en samfällighet, till exempel en garagelänga
 • betala för verktyg och maskiner, till exempel traktorer och hjullastare.


Teknik installation
                                                                                


- Data och IT ;

SF startar upp, installerar/avinstallerar datorer, skrivare, scanner mm. Basic utbildning/handledning vid efterfrågan. 
Vi kan även ta in och se om vi kan laga/fixa defekt hårdvara/mjukvara. 


- TV, ljudsystem & mobil :   

SF installerar nya TV -apparater, ljud- och mediasystem. läsplatta, smart telefon mm. 


- Öppen för förslag till övriga beställningsjobb ; 

Finns det möjlighet att SF kan åta sig ett önskat arbete, så lämnas offert efter konsultation.

 Trädgård - underhålla, klippa, gräva
                                                                                


Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras på tomten där bostaden står.
 • Arbete på skogsmark och gemensamma ytor i en samfällighet ger inte rätt till rutavdrag.

Rutavdrag ges för att

 • klippa gräs, häckar, rosor och buskar
 • kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter
 • rensa ogräs och bekämpa mossa. Att rengöra tak och hängrännor ger däremot rätt rotavdrag, läs mer under Rengöring (rot)
 • gräva om i trädgårdsland och gräva upp häckar, rosor och buskar
 • kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • röja sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att buskar tagits bort.

Inget avdrag ges för att

 • plantera nya blommor, växter och träd, även om de ersätter något som tagits bort
 • asfaltera, lägga sten och plattor samt anlägga gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket, grindar och murar
 • plocka ned frukt från träd och forsla bort trädgårdsavfall
 • erbjuda rådgivning, till exempel trädgårdsdesign
 • betala för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare
 • installera, reparera eller utföra service på gräsklippare
 • bekämpa skadedjur.


* SF kommer med rätt verktyg och material för
   jobbet


* Givetvis lämnas det lika fint efter utfört arbete
   som innan Fixare varit där

Aktuell Prislista på SF

Villkor för RUT enligt SKV (klicka nedan )

Allmänna villkor på SF

Företag betalar 690kr/h (ex.moms)
(Gäller alla SF:s tjänster)

STEG FÖR STEG PROCESS

01.


Konsultation (Gratis)

Via mejl alt. över telefon ser vi över vad som önskas ifrån Er som kund. Där det ej går att konsultera via mejl/telefon så kan hembesök göras. 

02.


Kostnader och tidNi får en estimering för arbetet samt en preliminär kostnadsöversikt för önskat materialinköp. 
( Allt arbetet sker mot timmer för timme kostnad )

03.


Utförande
SF kommer och utför för kund önskat/beställt uppdrag (tydlig arbetsorder tas med).


04.


Slutförande

Efter genomfört arbete utvärderas jobbet mellan kund och SF. Eventuella fel åtgärdas utan extra kostnad medan förändringar på vägen bekostas utav beställaren(tid+material). Arbetsorder skrivs under av båda parter. Faktura för utfört arbete skickas. 

KONTAKTA SF REDAN IDAG FÖR EN GRATIS  KONSULTATION AV ERT PROJEKT